VVD Heeze-Leende wil zetelroof uitbannen

Kandidaat-raadsleden van de VVD Heeze-Leende hebben een intentieverklaring ondertekend, waarmee ze aangeven dat bij een onverhoopt afscheid van de VVD zij hun raadszetel teruggeven aan de VVD. De partij kan vervolgens een ander lid op de raadszetel plaatsen.

De intentieverklaring is op zaterdag 17 maart voorafgaand aan de lezing van Jack Mikkers in ’t Perron getekend door de nummers 1 tot en met 4 op de kandidatenlijst. Deze kandidaat-raadsleden erkennen hiermee dat kiezers doorgaans vooral op een partij stemmen en dat een raadszetel gelinkt is aan de stemmen die de partij heeft gekregen. Het meenemen van de raadszetel naar een andere partij of als persoon is daarom te zien als zetelroof en doet geen recht aan de stem van de kiezer. De intentieverklaring heeft juridisch gezien weinig waarde; het is vooral een belangrijke boodschap.

Eerder heeft de VVD Heeze-Leende zich overigens ervan vergewist dat de eerste 10 kandidaten op de kieslijst zuiver op de graat zijn, door hen te vragen om een verklaring omtrent het gedrag voor politieke ambtsdragers. Al deze kandidaten hebben de verklaring verkregen en ingeleverd.