VVD Heeze-Leende richt zich op leefbaarheid en sterke dorpskernen

De VVD Heeze-Leende heeft haar verkiezingsprogramma online gezet. Het is een programma dat voortbouwt op de lijn die de lokale afdeling van de VVD de afgelopen jaren heeft gehanteerd. Bovenaan staan de leefbaarheid in de gemeente en de ambitie om de dorpskernen in de gemeente te versterken.

Dit vertaalt zich in een aantal speerpunten waar de VVD Heeze-Leende samen met de inwoners van Heeze-Leende de schouders onder wil zetten:

·       Sociale samenhang binnen en tussen de dorpskernen

·       Een levendige gemeente met voldoende voorzieningen en werkgelegenheid door ruimte voor ondernemerschap

·       Een goede balans in het woningaanbod zodat ook starters en senioren vanuit Heeze-Leende in de gemeente hun plek vinden en houden

·       Veilig verkeer en een goede openbare orde en veiligheid 

·       Voldoende faciliteiten voor de jeugd en zo kernen aantrekkelijk houden voor de jonge gezinnen en tegelijkertijd zo overlast van hangjeugd voorkomen

Wat de VVD Heeze-Leende binnen deze speerpunten concreet willen doen, is te lezen in het volledige verkiezingsprogramma.